Đòn tạ dài

280.000

  • Màu sắc: xám.
  • Đường kính thanh đòn: phi 27.
  • Trọng lượng: 5, 6, 7kg tương ứng với đòn 1.2, 1.5 và 1.8m.