Đòn tạ tay

145.000

  • Màu sắc: xám.
  • Chiều dài đòn tạ: 35cm.
  • Số lượng bánh tạ lắp được: 3 bánh tạ 1 đầu