Giàn tập tạ đa năng xà đơn xà kép

4.250.000

– Sản xuất tại Trung Quốc

– Bài tập kéo xô.

– Các bài tập đẩy ngực với 3 độ dốc là ngang, dốc lên và dốc xuống.

– Bài tập xà đơn và xà kép.

– Bài tập với tạ tay.