Tạ bánh nhựa

11.000/1kg

  • Màu sắc: xanh.
  • Kích thước lỗ đòn tạ: 30mm.
  • Trọng lượng: 3, 5, 7 và 10kg
  • Có 4 mức tạ, nhẹ nhất 3kg và nặng nhất 10kg