Tạ bình vôi Brosman

89.000

  • Màu sắc: đỏ + đen.
  • Trọng lượng: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20kg