Tạ tay Brosman

70.000

  • Trọng lượng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10kg
  • Màu đen và đỏ